Ars Iuris - Internetowa Kancelaria Radcy Prawnego - Poznań - Wielkopolska - Kujawy 

Ars Iuris
internetowa kancelaria radcy prawnego
 
 cennik

Ceny usług podane niżej w wartościach netto są uzależnione od wielu czynników, takich jak częstotliwość świadczonych usług, stopień skomplikowania sprawy, wartość przedmiotu sporu (sprawy) itp.
Możliwe jest ustalenie ceny za godzinę aktywności w danej sprawie, albo ryczałtowe wynagrodzenie za podjęte czynności.
Wynagrodzenie godzinowe jest sumą stawek z poniższy punktów.

  1. 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę związaną ze sprawą bez względu na rodzaj czynności (dojazd do klienta, spotkanie, badanie dokumentów, analiza stanu prawnego, itp.).
  2. Składnik za czynności merytoryczne w zakresie prawa poza sferą branżową:
    1. 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę czynności merytorycznych: prostych, powtarzalnych, itp.,
    2. 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy merytorycznej – innej niż w punkcie a) - nie wymagającej branżowej wiedzy prawniczej oraz wiedzy specjalistycznej pozaprawnej.
  3. 80 zł za każda rozpoczętą godzinę pracy merytorycznej wymagającej branżowej wiedzy prawniczej oraz specjalistycznej wiedzy pozaprawnej.


Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest indywidualnie z klientem. Zależne jest od czasu świadczonych usług i ich zakresu.
W obu formach wynagrodzeń możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za sukces w danej sprawie.

Prawa autorskie 2016 Ars Iuris