Ars Iuris - Internetowa Kancelaria Radcy Prawnego - Poznań - Wielkopolska - Kujawy 

Ars Iuris
internetowa kancelaria radcy prawnego
 
 cennik

Ceny usług podane niżej w wartościach netto są uzależnione od wielu czynników, takich jak częstotliwość świadczonych usług, stopień skomplikowania sprawy, wartość przedmiotu sporu (sprawy), itp.
Możliwe jest ustalenie ceny za godzinę aktywności w danej sprawie, albo ryczałtowego wynagrodzenia za podjęte czynności.
Wynagrodzenie godzinowe jest sumą stawek z poniższy punktów.

  1. 67 zł za każdą rozpoczętą godzinę związaną ze sprawą bez względu na rodzaj czynności (dojazd do klienta, spotkanie, badanie dokumentów, analiza stanu prawnego, itp.).
  2. Dodatkowo 67 zł za każdą rozpoczętą godzinę czynności merytorycznych, które nie wymagają branżowej (energetyka, medycyna, dane osobowe, prawa autorskie, prawo wyznaniowe, itp.) wiedzy prawniczej oraz specjalistycznej (budownictwo, ekonomia, informatyka, obrót nieruchomościami, itp.) wiedzy pozaprawnej.
  3. Dodatkowo 67 zł za każda rozpoczętą godzinę pracy merytorycznej wymagającej branżowej wiedzy prawniczej oraz specjalistycznej wiedzy pozaprawnej.
Analiza oraz opiniowanie dokumentów (umów, regulaminów, statutów, itp.):
  • 45 zł za każdą stronę tekstu,
  • Dodatkowo 23 zł za każdą stronę tekstu, jeżeli dotyczy on sfery branżowej i specjalistycznej.
Za każdą korektę albo wprowadzenie nowego zapisu, w zależności wielkości poprawki albo zmiany:
  • 20 - 200 zł.


Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest indywidualnie z klientem. Zależne jest od czasu świadczonych usług i ich zakresu.
W obu formach wynagrodzeń możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za sukces w danej sprawie.

Prawa autorskie 2016 Ars Iuris